Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej

Małgorzata Haduch "Help me to crash (Polska/Holandia)

Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego KRoki


For English please scroll down

 

Help Me To Crash to autorski projekt Małgorzaty Haduch, który powstał we współpracy z holenderskim gitarzystą Arvindem Gangą oraz tancerką Marią Mavridou. W 2014 dołącza do nich perkusista Onno Govaert, otwierając w ten sposób dalszy etap pracy nad nowym kwartetem. Help Me To Crash to performance oparty na określonej strukturze choreograficznej i muzycznej. Wykonawców interesuje zagadnienie autonomii we wspólnej kompozycji, budowanie nowych związków i zależności pomiędzy dźwiękiem a ruchem.  Performance charakteryzuje się surową czułością i zaufaniem, aby odważnie zanurzyć się w to, co leży najgłębiej, bez strachu rozpadnięcia się na kawałki. 

 

Wykonawcy:

Taniec: Małgorzata Haduch, Maria Mavridou

Muzyka: Arvind Ganga - gitara,  Onno Govaert - perkusja

Autorzy zdjęć: Filip Molski, Roman Zotter

 

Małgorzata Haduch - tancerka/choreograf absolwentka School for New Dance Development w Amsterdamie (2004), związana jest z holenderską i polską sceną free  jazzową,  współpracowała z takimi znakomitymi muzykami jak Ab Baars, Wilbert de Joode, Michael Zerang, Andy Moor i inni.  Od w 2006 roku prowadzi grupę Unfnished Company, która skupia międzynarodowych artystów z różnych dziedzin sztuki: taniec współczesny, muzyka, video-art, fotografia.  Wyreżyserowała kilkanaście spektakli, a od 2012 roku realizuje swoje programy autorskie Free The Dance oraz Filmowe Wtorki o Improwizacji. Współpracowała z choreografami Davidem Zambrano, Katie Duck, Gabrielą Maiorino, a w teatrze z reżyserami Dariuszem Starczewskim, Pawłem Piterą i Roberto Palza. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kilkakrotnie nagrodzona dofinansowaniem w Programie Kultura Polska Na Świecie Instytutu Adama Mickiewicza. Uczy techniki Flying Low i improwizacji według zasad Passing Through. 

 

Arvind Ganga - gitarzysta z Hagi (Holandia). W graniu używa różnych efektów i przedmiotów, aby stworzyć fale ciepłych, hałaśliwych i natarczywych dźwięków. Eteryczny muzyk z punkowym podejściem. Jego solo Etery Bold Rumbling stało się motorem jego kariery, grał je w klubach, galeriach i na festiwalach w całej  Holandii, Polsce, Belgii, Francji i Niemczech. Występuje także w innych składach z perkusją, elektroniką oraz Dj-em, oraz z tancerzami. Ostatnio wydał album w wytwórni Silver Ghosts, CD z perkusistą Rogierem Smal z muzyką improwizowaną w Toztizok.

 

Maria Mavridou - (Grecja) niezależna performerka, tancerka, pedagog, na stałe mieszka w Amsterdamie. Pracowała z artystami z kolektywu White Horse (Niemcy) przy przedstawieniu Trip i Groupies; zainteresowana projektami multidyscyplinarnymi współtworzyła spektakle takie jak Terra Nullius / No Man's Land -(performance/instalacja) we współpracy z Emą Nik Thomas. Jej autorskie solo This (island cannot be reached by sea) zostało pokazane w Holandii,  Grecji i Korei Południowej. Prowadziła warsztaty z improwizacji i choreografii w Grecji, Polsce, Kolumbii, Uruguaju, Curacao, Słowenii, we Włoszech, była gościnnym nauczycielem na KNUA (Koreański Narodowy Uniwersytet Sztuki). Praca choreograficzna Marii wprowadza ciało w delikatne stany, gdzie stawką jest zabawa z granicami danej sytuacji a nieprzewidywalne relacje oraz spotkania mogą się wydarzyć.

 

Onno Govaert – wyróżniający się artysta amsterdamskiej sceny jazzowej, należy do najmłodszego pokolenia muzyków-improwizatorów. Pomimo młodego wieku, występował już ze znakomitymi holenderskimi muzykami. Rozwinął swój bezpardonowy styl grania z takimi zespołami jak m.in. Cactus Truck, który uzyskał międzynarodowe uznanie.

 

--

Help Me To Crash Band has emerged at first from an artistic tandem between dancer Malgorzata Haduch (Poland) and guitar player Arvind Ganga (Netherlands) and a duo collaboration between another dancer Maria Mavridou (Holland/Greece) and Malgorzata. In spring 2014 Dutch drummer Onno Govaert joins the Help Me To Crash band. This way the group opens up a new chapter for the further development of this quartet. The performers are seeking for an unique language that is personal and intimate, looking for expression that is firm, free and rocking. How deep can we go with that? The so far experience brings focus on the borders of autonomy in the common composition, the balance between an emotional state, and sharing it with the audience as well as the role that each of the performers has.  Help Me To Crash Band is supported by trust, tenderness and rawness. The band goes for an adventure on stage and aims to make visible what lies deep while it keeps on falling.

 

Małgorzata Haduch - Polish dancer and choreographer, influenced by and related with the Dutch free jazz scene. She was performing with such excellent musicians as Ab Baars, Wilbert de Joode, Michael Zerang, Andy Moor, among others. Graduated at School for New Dance Development in 2004, she founded the Unfinished Company art collective which gathers international artists from different areas: contemporary dance, music, video-art, photography. She has directed many performances and from 2012 she has been developing her own on going initiatives as Free The Dance platform for improvised music/dance and Film Tuesdays about Improvisation. She has collaborated with choreographers David Zambrano, Katie Duck, Gabriela Maiorino and theatre directors Dariusz Starczewski, Paweł Pitera and Roberto Palza. Malgorzata has been supported by Ministry of Culture and National Heritage in Poland and several times by the Adam Mickiewicz Institute – Polish Culture Worldwide program. She teaches Flying Low technique and improvisation with the methods of Passing Through.

 

Arvind Ganga - a guitar player from Den Haag, the Netherlands, who uses guitar, effects and objects to create free improvised waves of sound that are warm, haunting and noisy. Ethereal with a punk-improv attitude. Arvind's main musical vehicle is his solo act Every Bolt Rumbling, which took him to play in clubs, galleries and festivals throughout the Netherlands, Poland, Belgium, France and Germany. He also plays duos with drummer and dj, a trio with drums and electronics, he does free improvised shows with like-minded musicians, and improvises with modern dancers. He released a cassette on the Silver Ghosts label, contributed to a compilation by the Australian label Flaming Pines, and released an improvised cd on Toztizok with drummer Rogier Smal.

 

Maria Mavridou (GR ) -  a freelance improvising performer, dance-maker and teacher based in Amsterdam. She has worked within artistic collectives White Horse (DE) in the productions Trip and Groupies, developed various cross-disciplinary performance projects Terra Nullius / No Man's Land -(performance/installation) in collaboration with Ema Nik Thomas,  as well as solo performance work such as This (island cannot be reached by sea), presented so far in the Netherlands, Greece and Korea. She has taught movement, improvisation and choreography workshops, in Greece, Poland, Colombia, Umruguay, Curacao, Slovenia, Italy and has been a guest teacher at KNUA (Korean National University of Arts). Her work puts the body in fragile and vulnerable states of being, where the play with the borders of a situation is at stake and unpredictable relations and meetings may occur.

 

Onno Govaert - is a crucial meber of the Amsterdam jazz scene and part of the youngest generation of improvising musicians. At a young age Govaert started performing with well-known Dutch jazz musicians. In Amsterdam he developed his relentless playing in bands such as Cactus Truck, which gathered international acclaim. ‘Onno Govaert stokes the band’s fires with spazzy rumbles and unflagging motion’, commented Chicago Reader, and Volkskrant describes his style as ‘full of initiative and uninhibited.’


Bilety:

wstęp wolny

Dodatkowe informacje:

24 Marca 2014 godzina 17.00

Zobacz też:

Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej
Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej