Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej

Mechanizmy Porozumienia


FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN

 

Wystawa Mechanizmy Porozumienia podsumowuje półroczny projekt warsztatów, spotkań, podróży i badań poświęconych rewaloryzacji linii kolejowej łączącej Bukareszt z Warszawą. To zbudowane w XIX wieku połączenie kilku krajów stanowiło i stanowi istotny element wymiany kulturowej. Ekspozycja pokazuje dwumiesięczną podróż grupy Europejczyków śladami trasy Bukareszt - Warszawa. Prezentowane są prace poszczególnych jej uczestników - artystów i teoretyków działających wspólnie dla odnowienia połączenia które od kilku lat nie jest używane. 

Linia wygina się i łamie. Przebija przez nierówności terenu. Wchodzi w grunt, przeszywa lasy, łąki i rzeki. Wreszcie dociera do punktu celowego. Wyznacza trasę która z roku na rok stanie się tranzytem łączącym miasta, państwa i kultury. Nad Europą Środkowo-Wschodnią pojawia się obietnica porozumienia. Porozumienia które cały czaspodlega negocjacjom i przemianom.

 

Projekt Mechanizmy Porozumienia gościł w Małopolskim Ogrodzie Sztuki przez bez mała 5 miesięcy skupiając wydarzenia artystyczne, wykłady, performance i pokazy filmowe. Był sprawdzianem dla nowopowstałej instytucji która jakby obok budowała swoje zręby programowe. Był też swojego rodzaju novum na gruncie krakowskim, wprowadzając międzynarodową i transkulturową jakość w mury MOSu.
Dotarliśmy do końca – wystawy podsumowującej pracę w Open Studio i dwa miesiące podróży od Bukaresztu do Warszawy. Trudno jednak określić gdzie jest cel. Droga która jest za nami również rozpływa się i ginie w powidokach. Projekt dobiega końca, linia wygina się i wraca na wyznaczoną trasę, a obietnica porozumienia trwa.

Piotr Sikora

 

——

Szliśmy. Tak, szliśmy.
Dołączyliśmy do dziesiątek opowieści które przez wiek cały łączyły Bukareszt i Warszawę linią kolejową Silesia Cracoviana Karpathy. Udaliśmy się w podróż od miasta do miasta Europy Środkowo Wschodniej słuchając historii o zjednoczeniach i podziałach, migracjach, czarnym rynku, wspólnych terytoriach i zmianach. Spakowaliśmy ze sobą pragnienia ludzi którzy poznali tę linię, z której pozostały zaledwie pamiątki szczęścia i żalu .

To wszystko przeciwko prymatowi ślepej i pragmatycznej wydajności. Wszystko aby oddać miejsce przeżytym istnieniom i zaginionym czasom. Linia nie funkcjonuje już bowiem. Trakcja została zerwana na granicy pomiędzy Polską i Słowacką, a pociągi zawieszone z uwagi na względy opłacalności.

Trzydzieści siedem osób z różnych krajów, różnych generacji i o różnych zainteresowaniach skonfrontowało się ze złożonością kondycji dzisiejszej Europy, aby rozpoznać wspólne pragnienie. To co wynikło z tego spotkania jest próbą artykulacji całokształtu przekonań poszczególnych jednostek. U jej podstaw stoi nasza wiara że działania artystyczne mogą doprowadzić do konkretnych zmian w społeczeństwie. To samo przekonanie dzielą nasi partnerzy przeświadczeni o tym że kreacja sieci połączeń i linków jest kluczem do stworzenia wytrzymałej konstrukcji. Koniec końców esencją tejże konstrukcji będzie jej podstawowa jednostka – indywiduum.

Wystawa w Małopolskim Ogrodzie Sztuki jest drugą z serii czterech ekspozycji otwieranych przez nas w Budapeszcie, Krakowie, Koszycach i Bordeaux. Śledzi ona doświadczenie przekraczania Europy Środkowo Wschodniej. Trasę odtwarza wybór dzieł które przybliżają kwestie połączenia rozumianego symbolicznie metafizycznie, kontekstualnie, faktograficznie czy konkretnie.

Marta Jonville & Tomas Matauko

 

 

Kuratorzy: Marta Jonville & Tomas Matauko

Koordynacja: Piotr Sikora

Identyfikacja wizualna: Łukasz Jastrubczak

Tłumaczenie: Łukasz Białkowski & Tomasz Kaszubski

 

Stażyści z EBABX Mathilde Delanne, Maxime Boulanger, Jean-Marie Le Besq

 

***********

 

The experimental laboratory Mechanisms for an entente has been installed in Krakow for one year during which artists and researchers from 5 different were invited in a residency program to discover the issues of the project and define a research field within its process. Then, we all participated to an itinerant train experience where Central-East Europe was crossed from Bucharest to Warsaw through Cluj, Budapest, Kosice, Plavec and Krakow. This initiative analyses the issues of the European condition and is an attempt to reconnect the train line “Silesia Cracoviana Karpathy” which connected Warsaw to Bucharest throughout nearly all 20th Century, since the interwar period until 2010, when the remains of the train line were definitively suppressed for economical reasons.
PointBarre and MOS present you one chapter from the restitution of the experience Mechanisms for an entente. On this occasion the exhibition will show different stages of the train experience, different works of its participants and a documentary film. It is the second phase of a series of exhibitions that will take place in Budapest, Krakow, Kosice, and Bordeaux.
 

The line is flexing and bending. It is breaking through the terrain, it is falling into the soil, crossing forests, fields and rivers. Finally reaches its end, and designates a route which will connect cities, countries and cultures. Over Central and Eastern Europe appears the promise of an entente. An entente that will remain negotiable.
The project Mechanisms for an Entente was hosted at Małopolska Garden of Art for five months. During that time we have seen several art events, lectures, performances and film screenings. This project was sort
of a test for the newly created cultural institution. Mechanisms for an Entente was also a novelty in the city of Krakow, introducing international and transcultural quality in polish art world.
We have gotten to the end of the project – the exhibition that summarizes the work of the Open Studio and two months of travel from Bucharest to Warsaw. It is difficult to point out the actual goal. The road behind also melts away and blurs in afterimages. The project comes to an end, the line bends and returns to the designated route, and a promise of an entente that has been given remains.

Piotr Sikora

———–


We walked. Yes, we walked.
We joined the myriad of stories that carried de train line Silesia Cracoviana Karpathy connecting Bucharest to Warsaw during nearly a whole century.
We travelled for two months in trains, from city to city, across Central-East Europe, accompanied by stories of reunions, breakaways, migrations, black markets, common territories, fundamental changes. We brought with us the desire of thousands of people that knew this train line, from which remain essentially souvenirs of happiness and regrets.
All this against the blind pragmatic efficiency, all this to give back a place to the lived lives and to disappeared times. That’s right, this train line doesn’t exist anymore. The path has been cut between Poland and Slovakia, and the train line suppressed for economical reasons.
Thirty-seven people, from different countries, different generations and even different interests confronted the complexity of the European Condition all along this experience to recognise a common desire.
What you can see here is the articulation of an ensemble of convictions. It’s born by our conviction: artistic processes can create concrete facts within the society. It has been extended by the convictions of the partners believing that the creation of affective and professional links is the key for a sustainable construction. In the end, it has been given a concrete expression by the conviction of the participants, for whom the individual is essential for any common construction.

The exhibition in MOS is the second step of a series of four exhibitions in Budapest, Krakow, Košice and Bordeaux. It traces back the experience of this crossing of Central-East Europe by a choice of artworks that compose a path across the reconnection issues approached symbolically, metaphysically, concretely, contextually or factually.

Marta Jonville & Tomas Matauko

 

Curators: Marta Jonville & Tomas Matauko

Coordination: Piotr Sikora

Graphic Design: Łukasz Jastrubczak

Translations: Łukasz Białkowski & Tomasz Kaszubski

 

Interns from EBABX Mathilde Delanne, Maxime Boulanger, Jean-Marie Le Besq.

 

Participants/Uczestnicy :

 

Agata Dutkowska, PL, Sociologist, Alexis Emery-Dufoug, FR, Artist, Beáta Kolbašovská, SK, Artist, Cristina David, RO, Artist, Agathe & Frédéric Desmesure, FR, Architect & Photographer, Edyta MĄSIOR, PL, Artist, Guillaume du Boisbaudry, FR, Philosopher, Jan Sowa, PL, Sociologist, Jarosław Wójtowicz, PL, Artist, Joanna Bednarczyk, PL, Artist, Judit Kurtág, HU, Artist, Julie Chovin, FR, Grafic designer, Jakub Pišek, SK, Artist, László Milutinovits, HU, Historian, Lujza Magova, SK, Artist, Łukasz Jastrubczak, PL, Artist, Małgorzata M. Dudek, PL, Artist, Marek Mardosewicz, PL, Poet, Marta Jonville, FR, Artist, Mathieu Lericq, FR, Movie curator, Nils Clouzeau, FR, Artist, Palce Lizać, PL, Architect, Paul Maquaire, FR, Artist, Roman Dziadkiewicz, PL, Artist, Seydou Grépinet, FR, Videast, Simon Quéheillard, FR, Artist, Thomas Desmaison, FR,Sociologist, Tomas Matauko, FR, Artist, Valérie de Saint-Do, FR, Journalist /writter, Sylvestre Leservoisier, FR, Poet

 


Bilety:

wstęp wolny

 

wystawa czynna do 17 grudnia

poniedziałek - piątek 11.00 -19.00

sobota - niedziela 11.00 - 15.00

Dodatkowe informacje:

29 Listopada 2013 godzina 19.00

Organizatorzy:

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - Małopolski Ogród Sztuki

Lunik Asso

Zobacz też:

Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej
Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej