Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej

Spectral layers of movement - Grupa Wokół Centrum

VI Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego Kroki 2018: Dialogujący


spectral layers of movement- Marcin Janus, Grzegorz Kaliszuk, Grupa Wokół Centrum

ruch / muzyka / wizualizacje/ movement / music / visualisations

 

Pomysł/idea: Marcin Janus, Grzegorz Kaliszuk
Koncepcja/concept: Marcin Janus, Grzegorz Kaliszuk, Grupa Wokół Centrum – Agata Moląg, Monika Świeca, Marta Wołowiec
Choreografia/taniec/choreography/dance: Grupa Wokół Centrum
Media design: Grzegorz Kaliszuk/Wojciech Miler
Muzyka/music: Marcin Janus

Uwaga! W spektaklu używany jest stroboskop.

Note! There is a strobe light used in a spectacle.

 

Interdyscyplinarny projekt łączący świat tańca, multimediów i dźwięku w wielowarstwowej instalacji interaktywnej, w której każdy z elementów jest równoznaczny. To spojrzenie na ruch przez pryzmat technologii i zabiegów technologicznych z muzyką i projekcjami interaktywnymi na żywo. Projekt stanowi osobliwe laboratorium zmieniając scenę w przestrzeń badań artystycznych. Motywem przewodnim jest ukazanie jakości ruchowych w warstwach projekcyjnych wypełnionych przetworzeniami, nawiązującymi swoim charakterem do różnych epok technologicznych, a w szczególności do kultury retro lat 80. i 90. ubiegłego wieku.

 

The interdisciplinary project combining the world of dance, multimedia and sound in a multi-layered interactive installation in which each element is equal. It is a glance at the movement through the prism of technology and technological processes with music and interactive live projections. The project is a peculiar laboratory that changes the stage into the space of artistic research. The leitmotif is to show the movement qualities in the projection layers filled with transformations, referring with its character to the different technological epochs, in particular to the retro culture of the last century 80s and 90s.

 

 

Marcin Janus – artysta dźwiękowy, multimedialny, twórca muzyki elektronicznej i elektroakustycznej. W procesie twórczym koncentruje się na barwie dźwięku, bada jego podstawowe cechy, często szuka odzwierciedlenia w ruchu i obrazie, nadaje zdarzeniom nowych znaczeń łącząc je w przestrzeniach muzycznych.

Marcin Janus – sound and new media artist, electro and electroacoustic music composer. In the creative process, he focuses on the timbre of sound, explores its basic features, often looks for reflection in movement and image, gives issues new meanings by connecting them in musical spaces.

 

Grzegorz Kaliszuk – z wykształcenia informatyk, z zamiłowania twórca i realizator interakcji multimedialnych. Kreatywnie łączy wizję artystyczną z możliwościami różnorodnych sprzętów i programów komputerowych, tworząc niepowtarzalne instalacje interaktywne.

Grzegorz Kaliszuk - IT specialist by education, passionate creator of multimedia interactions. He creatively combines artistic vision with the possibilities of various hardware and computer programs, creating unique interactive installations.

Grupa Wokół Centrum – kolektyw artystyczny, działający w Krakowskim Centrum Choreograficznym, w którego skład wchodzą tancerki Agata Moląg, Monika Świeca i Marta Wołowiec. Kolektyw produkuje własne spektakle, realizuje projekty artystyczne we współpracy z artystami z Polski i zagranicy, sprawuje opiekę nad wydarzeniami KCC oraz prowadzi regularne lekcje tańca współczesnego.

Around Centre Group –  artistic collective, working within the Krakow Choreographic Centre. The core of the Group are dancers: Agata Moląg, Monika Świeca and Marta Wołowiec. The collective produces its own performances, collaborates with artist from Poland and abroad in the art projects, takes care of the KCC’s events and conducts regular classes of contemporary dance.

Czas trwania:

40 min

Bilety:

N 35 zł/ U 25 zł

Dodatkowe informacje:

Projekt jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Najbliższe terminy:

17 Maja 2018 godzina 20.00 kup bilet

Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej
Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej