Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej
2015.06.29

Konkurs na oferty do programu "Filmoteka Małopolska"- edycja 2015 rozstrzygnięty!

Konkurs "Filmoteka Małopolska" ma na celu wspieranie oryginalnych produkcji filmowych o charakterze dokumentalnym, dokumentujących wydarzenia, miejsca oraz ludzi związanych jednoznacznie z Małopolską.Tegoroczną edycję projektu "Filmoteka Małopolska" - edycja 2015 zorganizował Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, a jego realizację koordynował działający w strukturze Teatru Małopolski Ogród Sztuki.

Poniżej prezentujemy informacje o wynikach konkursu:

 

W ramach Programu „Filmoteka Małopolska” edycja 2015 roku wpłynęły 33 zgłoszenia, z tego 22 nie spełniało wymogów formalnych (kryteria zawarte w Regulaminie Programu).

Uczestnicy projektu, którzy złożyli w/w oferty zostali wezwani drogą mailową do uzupełnienia dokumentów i/lub usunięcia stwierdzonych uchybień  w trybie przewidzianym w § 7. pkt 6-10 Regulaminu Projektu FM. Wszyscy w/w uczestnicy dokonali poprawy uchybień w sposób prawidłowy.

Ocenie merytorycznej poddano 33 zgłoszenia.

 

Zgodnie z procedurą przyjętą w Regulaminie Projektu Filmoteka Małopolska, na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r. Jury Projektu w składzie:

 

Bogusław Sonik – Radny Województwa Małopolskiego (Przewodniczący Jury)

Anna Bas - specjalista ds. sztuk wizualnych i kreacji wizualnej Małopolskiego Ogrodu Sztuki

Anna Burzyńska – Kierownik Literacki Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Kazimierz Barczyk - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

Krzysztof Gierat - Dyrektor artystyczny Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Krzysztof Markiel - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM

Tomasz Szymczyk - Aplausmedia Sp. z o.o.

 

podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania w postaci wkładu koprodukcyjnego dla 13 produkcji filmowych na łączną kwotę 285.000 zł (spis w tabeli poniżej)

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy!

Z podmiotami, których produkcje zostały rekomendowane do  dofinansowania, pracownik Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie skontaktuje się w celu uzgodnienia szczegółów umów o współpracy.

 

 

Wykaz produkcji filmowych i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanego wkładu koprodukcyjnego  w ramach Programu "Filmoteka Małopolska”:

 

Lp.

Podmiot

Tytuł produkcji

Kwota przyznanego wkładu koprodukcyjnego

1.

Apio Film

„Dosięgnąć nieba”

 

29.700 zł

2.

Stowarzyszenie „U siebie – At home”

„bez-IMIENNI”

 

30.000 zł

3.

Krzysztof Brożek Regioraport

„Beskidzkie historie”

 

15.800 zł

4.

Stowarzyszenie Film Kraków

„Viators – Między Wschodem a Zachodem”

30.000 zł

5.

Artur Laszczka Graf Print Vision

„Wielki nos Lajkonika”

 

30.000 zł

6.

Grzegorz Skórczewski Art

„Panorama”

 

30.000 zł

7.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności

„Ciężarówki nadziei”

 

22.000 zł

8.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności

„Od Solidarności do samorządności”

 

22.000 zł

9.

BM PRODUCTION s.c. Maciej Dźwigaj, Katarzyna Kotula

„Kwiaty wyobraźni”

 

20.000 zł

10.

Telewizja Polska S.A. Oddz. Terenowy w Krakowie

„Krzysztof Jasiński. Człowiek o STU twarzach”

 

15.000 zł

11.

Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A Posteriori”

„Światłoczuły”

16.000 zł

12.

Fundacja Kultury i Sztuki Europejskiej ARS LONGA Mieczysława Święcickiego

„Adam Stalony-Dobrzański Katedra Światła”

12.500 zł

13.

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie

„Koń małopolski perłą regionu – tradycja szansą na przyszłość”

12.000 zł

 

RAZEM

 

 

285.000 zł

 


 Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej
Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej